Skip to main content

Goedkeuring gefaseerd saneringsplan

11 november 2019

De goedkeuring van het bevoegd gezag op het gefaseerd saneringsplan is ontvangen, deze zogenoemde beschikking is hier na te lezen. Dit betekent dat de gemeente Amersfoort de sanering volgens het ingediende plan mag gaan uitvoeren: de RUD stemt hiermee in. De RUD Utrecht is bevoegd om besluiten in het kader Wet bodembescherming (Wbb) te nemen. De gemeente Amersfoort is opdrachtgever voor de sanering.

De Vetgasfabriek is in 1995 beschikt als een ernstig geval van bodemverontreiniging op basis van verspreidingsrisico’s. Op de locatie is in 2000 een Wbb-beschikking, op naam van NS Vastgoed, afgegeven op het integraal saneringsplan. Het gefaseerd saneringsplan integreert nieuwe (gefaseerde) maatregelen met bestaande uit het integraal saneringsplan. Met het verkrijgen van de beschikking op het gefaseerd saneringsplan vervangt deze de beschikking op het het integraal saneringsplan uit 2000.