Skip to main content

Mijlpaaltje tijdens veldproef teeronttrekking: eerste 800 liter verwijderd!

8 maart 2021

Helaas hebben we door nog wat technische problemen in de voorbereiding (het is allemaal maatwerk op deze unieke sanering) en de winterse omstandigheden wat vertraging opgelopen met een deel van de veldtesten ter voorbereiding van de full scale sanering.

u.Afvoer IBCDe afgelopen week zijn we dan toch echt gestart met het testen van het teer onttrekkingssysteem met de beoogde pompjes, sensoren en meet- en regeltechniek op een beperkt aandeel van de onttrekkingsfilters (10 stuks). De eerste testresultaten zijn bemoedigend en, hoewel het maar een beperkte test is, is er al circa 800 liter teer onttrokken en inmiddels afgevoerd met een zogenoemde IBC-container! De veldproef loopt overigens nog door tot eind maart zodat daarna een optimale inrichting van de full scale sanering ontworpen kan worden.

Dat beloofd nog wat als we, hopelijk na de zomer, het hele systeem met circa 250 filters full scale gaan opstarten en draaien. Er is heel wat teer uit de bodem op te pompen. De Vetgasfabriek Amersfoort is één van de laatste grote historische bodemsaneringslocaties in Nederland. Maar het is duidelijk dat onze inspanningen niet voor niks zijn. Schoon gaat het niet worden op deze locatie, maar het verwijderen van de mobiele teer die in de ondergrond aanwezig is geeft toch een flinke impuls aan de kwaliteitsverbetering en beperking van de verspreidingsrisico’s (voor het grondwater en verder naar de diepte) van deze oude industriële locatie.