Skip to main content

Start aanleg teerverwijderingssysteem

3 september 2021

In september wordt gestart met het inrichten van het terrein voor de uitvoering van de teerverwijdering. Daarvoor wordt een werkterrein ingericht direct tegenover het Simulatiecentrum van NS direct naast de aangebrachte onttrekkingsbronnen. In elke bron met een zaklaag wordt een teerpomp gehangen en aangesloten op leidingwerk voor luchtaanvoer, teerafvoer en besturing. Ook komt in elke bron met een zaklaag een sensor voor volautomatische teerdetectie. Voor de aansturing en opvang van het opgepompte teer worden verspreid over de locatie 4 saneringsunits geplaatst. Op het werkterrein komt de centrale teeropvang. Vanuit deze teeropvang wordt de teer afgevoerd naar de verwerker. Alle units en de centrale opvangvoorziening worden uitgerust met luchtafzuiging. De lucht wordt behandeld met actief koolfilters om emissie/stank naar de omgeving te voorkomen. De aanlegfase duurt naar verwachting tot begin december waarna het systeem opgestart, getest en ingeregeld wordt. In 2022 wordt dan gestart met de full-scale teerverwijdering.

Toekomstig werkterrein

Foto: hier komt het werkterrein met centrale teeropvang