Technische (veld)testen saneringssysteem
Van Maandag, 23 November 2020
Tot Vrijdag, 02 April 2021
 
 

Ten behoeve van de exploitatiefase van het saneringssysteem worden een aantal techniek- en veldtesten uitgevoerd ten behoeve van het verdere detailontwerp van het full-scale saneringssysteem en de exploitatie ervan. De testen maken onderdeel uit van de werkzaamheden van het bouwteam ontwerpfase. De techniek- en veldtesten hebben tot doel informatie te verzamelen voor wat betreft de werking en duurzaamheid van het in te zitten materiaal, regeltechniek en exploitatie van het teerverwijderingssysteem. Deze informatie wordt gebruikt voor het verdere detailontwerp van het teerverwijderings-systeem.