Bodemsaneringsfase 1 betreft het verwijderen van aanwezige vloeibare teer uit de bodem ter plaatse van de voormalige vetgasfabriek nabij NS-emplacement Amersfoort. Dit is de eerste saneringsfase conform het gefaseerd saneringsplan uit juli 2019. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 delen:

Fase 1A: Het aanleggen van de ondergrondse voorzieningen voor de teerverwijdering bestaande uit ca. 250 onttrekkingsbronnen (tot circa 12 meter diepte) met verbindende mantelbuizen (voor doorvoer van kabels en leidingen in fase 1B).

Fase 1B: Aanleg van het teerverwijderingssysteem met meet- en regeltechniek (kabels en leidingen, pompen, containers met apparatuur), opstarten van de teeronttrekking en in stand houden van de sanering totdat de doelstelling conform het saneringsplan is bereikt.

SUEZ RR IWS Remediation B.V. (SUEZ) uit Utrecht zal vanaf medio juni 2020 in opdracht van de gemeente Amersfoort de saneringswerkzaamheden van fase 1A uitvoeren. Een deel van het saneringssysteem komt op het terrein van ProRail te liggen en een deel in openbaar gebied.

Bij de uitvoering hiervan is het onvermijdelijk dat enige overlast voor de omgeving ontstaat. De opzet van het project is zodanig dat de geplande werkzaamheden met zo min mogelijk overlast gepaard gaan. Meer hierover is terug te vinden in de digitale informatiefolder. De informatiefolder gaat in op de randvoorwaarden en maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid/veiligheid te behouden en de communicatie optimaal te laten verlopen en de omgeving vooraf zo goed mogelijk te informeren.

pdfInformatiefolder_start_werkzaamheden_bodemsanering_fase_1A.pdf