Skip to main content

Opdracht sanering fase 1 gegund aan SUEZ

29 mei 2020

In het kader van de aanbestedingsprocedure van de sanering fase 1 hebben vijf aannemers op 14 februari een aanbieding ingediend. In de daarop volgende weken heeft een beoordelingscommissie deze aanbiedingen inhoudelijk beoordeeld op basis van kwaliteitscriteria (onder andere voorkomen overlast omgeving, beheersing risico’s en wijze van uitvoering). Uiteindelijk is hier op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding aannemer SUEZ RR IWS Remediation BV (SUEZ) als winnaar uit de bus gekomen.

Met in acht neming van de wettelijke procedures en bezwaartermijnen is de definitieve gunning inmiddels een feit. Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten op dinsdag 26 mei kan nu officieel met de start van het project worden begonnen.

Sanering fase 1 maakt onderdeel uit van een gefaseerd saneringsplan voor de voormalige vetgasfabriek. De bodemverontreiniging en sanering van deze locatie kent al een lange historie waar nu een vervolg aan wordt gegeven. De afgelopen weken hebben het projectteam van de gemeente Amersfoort en SUEZ al diverse overleggen gevoerd om voortvarend met de eerste werkzaamheden te beginnen. De start van fase 1a is gepland voor medio juni, waarover later meer op deze website.

locatie voormalige vetgasfabriek