Skip to main content
Officiële website voor de sanering van de voormalige Vetgasfabriek Amersfoort.

Milieukundige begeleiding werkzaamheden

17 maart 2021

Op deze site heeft u kunnen lezen hoe er na uitgebreid bodemonderzoek een plan is gemaakt om deze locatie te saneren. Ook het proces tot en met de aanbesteding en de uitvoering van de eerste fase van deze sanering is uitgebreid aan bod gekomen. Het werk is nu in een fase terecht gekomen waarin, in bouwteamverband, nader wordt bedacht en getest hoe het volgende deel van het werk het beste uitgevoerd kan gaan worden. Een belangrijke rol hierbij heeft de milieukundige begeleider. Hij levert het bouwteam de benodigde gegevens uit het veld aan waarmee men kan afstemmen wat nu exact te doen. Hij is als het ware “de oren en ogen” van de adviseurs.

Ook in de fase waarin de bronnen en bijbehorend leidingwerk zijn aangelegd heeft de milieukundig begeleider al een belangrijke rol gehad. Zo is, bijvoorbeeld, in nauwe samenwerking met de uitvoerder van de aannemer bepaald waar de bronnen moesten worden geplaatst waarbij natuurlijk zoveel als mogelijk is aangesloten op het daarvoor bedachte plan. Ook is onder andere op basis van zijn waarnemingen en metingen bepaald of en waar het noodzakelijk was om meer bronnen te plaatsen dan oorspronkelijk voorzien.

Het uiteindelijke doel van deze fase van de sanering is om zoveel als mogelijk puur product te verwijderen. Op dit moment wordt door de milieukundig begeleider vastgelegd in welke bronnen nu ook daadwerkelijk al puur product is ingestroomd. Hiervoor worden alle ruim 280 bronnen bemeten met een zogenaamde zaklaagmeter – een hele klus! Wat volgt is een berg aan informatie waar het bouwteam nu mee aan de slag kan om nauwkeuring te bepalen waar wat te doen.Zaklaagmetingen

Zaklaagmetingen: in deze bron heeft zich duidelijk al puur product verzameld

De milieukundige begeleiding is in handen van Aveco de Bondt en wordt uitgevoerd door Patrick Broekhuizen. Hij kent deze locatie als geen ander want hij is al sinds 2010 als onderzoeker en milieukundige betrokken bij dit project. Patrick is trots een bijdrage te leveren aan dit fascinerende project.

Terugblik 2020: opruimen niet gesprongen explosieven

10 maart 2021

IMG 20200121 WA0004Eén van de obstakels voor de voortgang van de bodemsanering zijn niet gesprongen explosieven (NGE). Het NS-terrein was tijdens de Tweede Wereldoorlog doelwit van bombardementen en aan het eind van de oorlog is er een munitietrein ontploft op het emplacement, waardoor het terrein ook een NGE risicogebied is. Voor de veiligheid van de mensen die er werken en voor de veiligheid van de omgeving heeft de gemeente Amersfoort ReasEuro gevraagd om, in verband met de grondroerende werkzaamheden ten behoeve van de sanering en ontwikkeling, een onderzoek naar NGE uit te voeren. Dit onderzoek heeft, gedurende 6 maanden, plaatsgevonden in 2020 en daarbij zijn grote hoeveelheden munitieresten aangetroffen en verwijderd.

Van de werkzaamheden en de vrijgave van het terrein is een procesverbaal van oplevering gemaakt. Dit deel van Amersfoort is daarmee weer een stuk veiliger.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Mijlpaaltje tijdens veldproef teeronttrekking: eerste 800 liter verwijderd!

8 maart 2021

Helaas hebben we door nog wat technische problemen in de voorbereiding (het is allemaal maatwerk op deze unieke sanering) en de winterse omstandigheden wat vertraging opgelopen met een deel van de veldtesten ter voorbereiding van de full scale sanering.

u.Afvoer IBCDe afgelopen week zijn we dan toch echt gestart met het testen van het teer onttrekkingssysteem met de beoogde pompjes, sensoren en meet- en regeltechniek op een beperkt aandeel van de onttrekkingsfilters (10 stuks). De eerste testresultaten zijn bemoedigend en, hoewel het maar een beperkte test is, is er al circa 800 liter teer onttrokken en inmiddels afgevoerd met een zogenoemde IBC-container! De veldproef loopt overigens nog door tot eind maart zodat daarna een optimale inrichting van de full scale sanering ontworpen kan worden.

Dat beloofd nog wat als we, hopelijk na de zomer, het hele systeem met circa 250 filters full scale gaan opstarten en draaien. Er is heel wat teer uit de bodem op te pompen. De Vetgasfabriek Amersfoort is één van de laatste grote historische bodemsaneringslocaties in Nederland. Maar het is duidelijk dat onze inspanningen niet voor niks zijn. Schoon gaat het niet worden op deze locatie, maar het verwijderen van de mobiele teer die in de ondergrond aanwezig is geeft toch een flinke impuls aan de kwaliteitsverbetering en beperking van de verspreidingsrisico’s (voor het grondwater en verder naar de diepte) van deze oude industriële locatie.

Update werkzaamheden 10 december

10 december 2020

KerstDe werkzaamheden op het ProRaiL- & noordelijk gelegen openbare gebied zijn in de laatste fase gekomen. In de afgelopen maanden is er een compleet ondergronds onttrekking systeem geplaatst bestaande uit 281 filters tot een diepte van ca. 12 meter, incl. ondergronds verbindend leidingwerk.

Alle filters zijn voorzien van putdeksels en opgenomen in het straatwerk in het openbare gebied danwel op het terreindeel van ProRail.

De verdere afwerking van het terrein zal tussen nu en eind volgende week plaatsvinden.

Dit betekent dat vrijdag 18 december de voormalige situatie, met betrekking tot de vertrouwde verkeerssituatie, weer in gebruik genomen zal worden. Hierbij geldt dus dat de omleidingsroute zal worden verwijderd en niet meer van toepassing is, incl. tijdelijke in- uitrit Q-park.

Wij willen een ieder bedanken voor het geduld en medewerking gedurende afgelopen uitvoeringsperiode en wensen iedereen fijne feestdagen toe vanuit het projectteam.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Uitvoering veldtesten sanering

27 november 2020

Vetgas veldproef 219 november is de laatste boring geplaatst voor aanleg van het verwijderingssysteem. In totaal zijn ongeveer 300 boringen geplaatst en afgewerkt met een onttrekkingsfilter. Eind november zijn ook de laatste mantelbuizen voor de aan- en afvoerleidingen gelegd.

De volgende fase is dan het gebruiken van dit systeem om het teer te gaan verwijderen. De pomp- en meettechniek die we daarvoor willen gebruiken is nog niet eerder in Nederland op deze schaal toegepast voor een bodemsanering. Deze technieken worden daarom eerst op een kleine schaal getest.

De voorbereidende werkzaamheden voor deze testen zijn inmiddels gestart. Hierbij wordt verontreinigd grondwater en pure teer opgepompt met speciale pompjes. Het opgepompte materiaal wordt opgevangen in een opvangvoorziening. De lucht van deze opvangvoorziening wordt gezuiverd om geuroverlast te voorkomen.

De testfase loopt tot en met eind januari volgend jaar. Van vrijdag 25 december 2020 tot maandag 4 januari 2021 wordt er niet getest. De resultaten van de testen worden gebruikt om de verwijdering voor de ‘full-scale’ fase te ontwerpen. De testen worden deels op afstand begeleid, zodat er niet altijd medewerkers op locatie zijn.

De aannemer die veldtesten uitvoert is SUEZ. SUEZ heeft voor het contact met de omgeving Huub Bluijs als omgevingsmanager ingezet. Hij vervult deze taak tot en met week 51-2020. Na week 51 wordt de taak overgenomen door Jan Henk Schuurman. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-83102532 tussen 07.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden is de omgevingsmanager voor urgente zaken (zoals stank/geur/hinder) bereikbaar via voicemail/Whatsapp. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen (behoudens zon- en feestdagen). 

Planning

01 apr 2022 - 30 mrt 2027
Uitvoeren full-scale teerverwijdering

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort logo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Directie

TTE 300 200

Milieukundige begeleiding

Aveco de Bondt logo kleur cmyk O 1