10 maart 2021

IMG 20200121 WA0004Eén van de obstakels voor de voortgang van de bodemsanering zijn niet gesprongen explosieven (NGE). Het NS-terrein was tijdens de Tweede Wereldoorlog doelwit van bombardementen en aan het eind van de oorlog is er een munitietrein ontploft op het emplacement, waardoor het terrein ook een NGE risicogebied is. Voor de veiligheid van de mensen die er werken en voor de veiligheid van de omgeving heeft de gemeente Amersfoort ReasEuro gevraagd om, in verband met de grondroerende werkzaamheden ten behoeve van de sanering en ontwikkeling, een onderzoek naar NGE uit te voeren. Dit onderzoek heeft, gedurende 6 maanden, plaatsgevonden in 2020 en daarbij zijn grote hoeveelheden munitieresten aangetroffen en verwijderd.

Van de werkzaamheden en de vrijgave van het terrein is een procesverbaal van oplevering gemaakt. Dit deel van Amersfoort is daarmee weer een stuk veiliger.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Terugblik 2020: opruimen niet gesprongen...

8 maart 2021

Helaas hebben we door nog wat technische problemen in de voorbereiding (het is allemaal maatwerk op deze unieke sanering) en de winterse omstandigheden wat vertraging opgelopen met een deel van de veldtesten ter voorbereiding van de full scale sanering.

u.Afvoer IBCDe afgelopen week zijn we dan toch echt gestart met het testen van het teer onttrekkingssysteem met de beoogde pompjes, sensoren en meet- en regeltechniek op een beperkt aandeel van de onttrekkingsfilters (10 stuks). De eerste testresultaten zijn bemoedigend en, hoewel het maar een beperkte test is, is er al circa 800 liter teer onttrokken en inmiddels afgevoerd met een zogenoemde IBC-container! De veldproef loopt overigens nog door tot eind maart zodat daarna een optimale inrichting van de full scale sanering ontworpen kan worden.

Dat beloofd nog wat als we, hopelijk na de zomer, het hele systeem met circa 250 filters full scale gaan opstarten en draaien. Er is heel wat teer uit de bodem op te pompen. De Vetgasfabriek Amersfoort is één van de laatste grote historische bodemsaneringslocaties in Nederland. Maar het is duidelijk dat onze inspanningen niet voor niks zijn. Schoon gaat het niet worden op deze locatie, maar het verwijderen van de mobiele teer die in de ondergrond aanwezig is geeft toch een flinke impuls aan de kwaliteitsverbetering en beperking van de verspreidingsrisico’s (voor het grondwater en verder naar de diepte) van deze oude industriële locatie.

10 december 2020

KerstDe werkzaamheden op het ProRaiL- & noordelijk gelegen openbare gebied zijn in de laatste fase gekomen. In de afgelopen maanden is er een compleet ondergronds onttrekking systeem geplaatst bestaande uit 281 filters tot een diepte van ca. 12 meter, incl. ondergronds verbindend leidingwerk.

Alle filters zijn voorzien van putdeksels en opgenomen in het straatwerk in het openbare gebied danwel op het terreindeel van ProRail.

De verdere afwerking van het terrein zal tussen nu en eind volgende week plaatsvinden.

Dit betekent dat vrijdag 18 december de voormalige situatie, met betrekking tot de vertrouwde verkeerssituatie, weer in gebruik genomen zal worden. Hierbij geldt dus dat de omleidingsroute zal worden verwijderd en niet meer van toepassing is, incl. tijdelijke in- uitrit Q-park.

Wij willen een ieder bedanken voor het geduld en medewerking gedurende afgelopen uitvoeringsperiode en wensen iedereen fijne feestdagen toe vanuit het projectteam.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Update werkzaamheden 10 december

27 november 2020

Vetgas veldproef 219 november is de laatste boring geplaatst voor aanleg van het verwijderingssysteem. In totaal zijn ongeveer 300 boringen geplaatst en afgewerkt met een onttrekkingsfilter. Eind november zijn ook de laatste mantelbuizen voor de aan- en afvoerleidingen gelegd.

De volgende fase is dan het gebruiken van dit systeem om het teer te gaan verwijderen. De pomp- en meettechniek die we daarvoor willen gebruiken is nog niet eerder in Nederland op deze schaal toegepast voor een bodemsanering. Deze technieken worden daarom eerst op een kleine schaal getest.

De voorbereidende werkzaamheden voor deze testen zijn inmiddels gestart. Hierbij wordt verontreinigd grondwater en pure teer opgepompt met speciale pompjes. Het opgepompte materiaal wordt opgevangen in een opvangvoorziening. De lucht van deze opvangvoorziening wordt gezuiverd om geuroverlast te voorkomen.

De testfase loopt tot en met eind januari volgend jaar. Van vrijdag 25 december 2020 tot maandag 4 januari 2021 wordt er niet getest. De resultaten van de testen worden gebruikt om de verwijdering voor de ‘full-scale’ fase te ontwerpen. De testen worden deels op afstand begeleid, zodat er niet altijd medewerkers op locatie zijn.

De aannemer die veldtesten uitvoert is SUEZ. SUEZ heeft voor het contact met de omgeving Huub Bluijs als omgevingsmanager ingezet. Hij vervult deze taak tot en met week 51-2020. Na week 51 wordt de taak overgenomen door Jan Henk Schuurman. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-83102532 tussen 07.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden is de omgevingsmanager voor urgente zaken (zoals stank/geur/hinder) bereikbaar via voicemail/Whatsapp. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen (behoudens zon- en feestdagen). 

3 november 2020

Vetgas 03112020De werkzaamheden op het ProRail-terrein en noordelijk gelegen openbare gebied zijn nog steeds in volle gang. In de afgelopen maand zijn weer een groot aantal boringen met filters geplaatst, inclusief benodigd leidingwerk en putten. Vooral rondom het appartementencomplex en ParkBee is het schipperen met de ruimte, maar met het nodige geduld en begeleiding lukt het het uitvoeringsteam nog telkens om alle zaken in te blijven vullen.

Tevens is gestart met terugbrengen van trottoir en divers straatwerk op zowel het openbare terreindeel als rondom het Simulator-gebouw. Het inpassen hiervan, met het aangebrachte onttrekkingssyteem, vraagt veel extra arbeid, vakmanschap en vindingrijkheid. Langzaam komt het beeld weer terug van de voormalige situatie met betrekking tot de vertrouwde verkeerssituatie, maar dit zal nog wel een aantal weken in beslag nemen voordat dit helemaal gereed zal zijn.

De luchtkwaliteit wordt nog steeds 24/7 gemeten. De laatste batch-meting geeft opnieuw aan dat er geen vreemde dampen c.q. stoffen vrijkomen, tijdens de werkzaamheden. Alle waarden bevinden zich ver onder de actiewaarden en ook onder de geurdrempelwaarden. Er is geen risico voor de omgeving opgetreden.

Wij willen blijven benadrukken: volg de wegbewijzering naar GGD-teststraat & route 8 en niet alleen uw navigatie. Het omrijden leidt soms tot ergernis maar gegeven de situatie vragen wij om uw begrip.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Update werkzaamheden 3 november